Strona glowna

ETS, znany szerzej jako Europejski System Handlu Emisjami jest niczym innym jak wspólnotowym rynkiem państw wchodzących w skład Unii Europejskiej odnoszącym się stricte do ich uprawnień emisyjnych dwutlenku węgla. Jednocześnie ETS jest pierwszym na świecie (oraz największym) systemem kontrolowanej emisji dwutlenku węgla. ETS jest aktualnie w zasadzie jedynym rynkiem emisji CO2 zbudowanym na zobowiązaniach poszczególnych państw oraz ustawach regionalnych. Dzięki temu kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wykupienia odpowiednich uprawnień do emisji CO2 na giełdzie. Zakup odbywa się przy udziale firm z przemysłu energochłonnego oraz wytwarzających energię elektryczną. Od 2012 roku taki rodzaj handlu uprawnieniami do emisji ma miejsce przede wszystkim na giełdzie londyńskiej oraz frankfurckiej.

Wzorem dla ETS był stworzony w USA system handlu emisjami CO2. System budzi jednak wiele wątpliwości – zgodnie z badanymi banku UBS, koszt ETS wyniósł już 287 miliardów dolarów, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 „bliskim zeru”.

Artykuł dzięki: