Strona glowna

ETS, znany szerzej jako Europejski System Handlu Emisjami jest niczym innym jak wspólnotowym rynkiem państw wchodzących w skład Unii Europejskiej odnoszącym się stricte do ich uprawnień emisyjnych dwutlenku węgla. Jednocześnie ETS jest pierwszym na świecie (oraz największym) systemem kontrolowanej emisji dwutlenku węgla. ETS jest aktualnie w zasadzie jedynym rynkiem emisji CO2 zbudowanym na zobowiązaniach poszczególnych państw oraz ustawach regionalnych.zapoznaj się z naszą ofertą Dzięki temu kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wykupienia odpowiednich uprawnień do emisji CO2 na giełdzie. Zakup odbywa się przy udziale firm z przemysłu energochłonnego oraz wytwarzających energię elektryczną. Od 2012 roku taki rodzaj handlu uprawnieniami do emisji ma miejsce przede wszystkim na giełdzie londyńskiej oraz frankfurckiej.

Wzorem dla ETS był stworzony w USA system handlu emisjami CO2. System budzi jednak wiele wątpliwości – zgodnie z badanymi banku UBS, koszt ETS wyniósł już 287 miliardów dolarów, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 „bliskim zeru”.

Artykuł dzięki: